CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

CRM systémy

CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

 

APS Marketing - manažerský IS pro podporu prodeje

APS Marketing 3.0 je manažerský informační systém pro podporu rozhodování, zaměřený na komplexní analýzu prodeje a nákupu.

Umožňuje uživatelským způsobem analyzovat údaje, pocházející z primárních informačních systémů (Prodej, Nákup, Finance, …). Výsledkem analýz jsou informace, které jsou z primárních údajů jinak obtížně zjistitelné - například bonita klienta, pozice firmy na trhu dle geografického rozložení, aj.

Verze 3.0 vychází z dlouhodobých zkušeností uživatelů předchozích verzí a využívá moderní technologie firmy Microsoft.

Typickými uživateli systému APS Marketing 3.0 jsou manažeři, pracovníci marketingu, prodeje a nákupu obchodních a výrobních firem, kteří preferují jednoduché ovládání, vysokou variabilitu řešených analýz s možností použití nástrojů výrazně zjednodušujících a zrychlujících práci. Systém je velmi pružný, například s cílovými objekty (partneři, produkty) lze pracovat jednotlivě, nebo je sdružovat do skupin. Filtry primárních dat lze nakonfigurovat dle potřeb uživatele, například se zaměřením na sledování prodejců, poboček, slev, a podobně.

Příklady řešených problémů

 • Žebříčky odběratelů (různá kritéria).
 • Platební morálka (bonita) odběratelů.
 • Zjištění výrobků rozhodujících pro tvorbu zisku.
 • Analýzy prodeje podle regionů. Můžeme si například vytvořit regiony podle oblasti působnosti obchodních zástupců a sledovat jejich výkonnost či úspěšnost při využití funkcí pro práci s regiony. Ale například činnost obchodních zástupců můžeme porovnávat i jiným způsobem — viz dále.
 • Jak se vyvíjí marže u výrobků?
 • Srovnání prodeje s minulými lety.
 • Plní se plán prodeje?
 • Srovnání obchodních zástupců podle výsledků prodeje. Údaj o tom, který obchodní zástupce kterou obchodní transakci realizoval, může být součástí primárních dat v podobě hodnoty filtru. Srovnání je pak realizováno na základě těchto hodnot filtrů. Podobným způsobem může být zaveden například filtr pro střediska, takže například můžeme srovnávat vzájemně střediska.

Přednosti systému APS Marketing 3.0

 • Grafické i numerické výstupy.
 • Srozumitelnost, jednoduché ovládání, rychlé zaškolení.
 • Nevyžaduje se znalost programování.
 • Vysoká variabilita vytvářených analýz.
 • Aktivní práce s mapami (jak zadávání filtrů dle oblastí, tak výstup výsledků v podobě mapy).
 • Členění období na časové řady (dny, týdny, dekády, měsíce, roky, uživatelsky definované).
 • Možnost zadávat plány prodeje a nákupu a sledovat jejich plnění.
 • Lze přepínat jazykové prostředí (české, slovenské, anglické, německé, případně další.
 • Síťová i lokální instalace (i notebook).
 • Možnost práce v terénu (terminal services).
 • Rychlé zavedení (4 až 8 týdnů).

Výsledky jsou prezentovány ve formě široké škály grafů, geografických map, číselných sestav (případně kombinovaných s obrázky). Výsledky lze exportovat v různých formátech (HTML, MS-Excel, aj.). Další typy exportu se připravují a budou postupně doplňovány tak, aby splňovaly potřeby uživatelů.

Protože Skil, spol. s r.o. vytváří pro každého uživatele individuální import je možné APS Marketing 3.0 implementovat ke každému informačnímu systému. Mezi výhody tohoto přístupu patří i možnost přechodu na jiný základní informační systém. (U některých našich zákazníků k takové situaci již došlo.) Po přípravě nového programu pro import dat a po úpravě dosud nasbíraných dat lze potom pokračovat v analýzách údajů, které pocházejí jak z nového, tak z původního informačního systému. Další výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že v základním informačním systému obvykle nebývají uchovávána data z více předchozích let, takže případně pevně připravené analytické sestavy, které by byly ušity na míru v rámci základního informačního systému, by nemohly realizovat například některá meziroční srovnání.

Aktualizace dat se provádí v uživatelem zvolených intervalech. Typicky to bývá jednou za týden, jednou za měsíc, ale možná je i denní aktualizace. Po technické stránce lze zajistit například i automatickou aktualizaci (například o půlnoci). Omezení v tomto směru jsou vynucena spíše organizačními souvislostmi — například některé údaje jsou dostupné až po provedení měsíční uzávěrky.

Další ukázky

 • Sledování obratů a prodaného množství jednotlivým klientům.

 • Rozbor nákladů na jednotlivé výrobkyPro bližší informace využijte prosím náš kontaktní formulář.


 • Obchodní síla firmy — výsledky obchodních zástupců, pozice firmy v regionech.

 • Vývoj platební morálky zákazníků — rozbor plateb, skutečná doba plateb, bonita.

 • Které výrobky jsou rozhodující z hlediska obratu (zisku)? Analýza prodejnosti sortimentu výrobků.

 • Meziroční srovnání prodeje pro první čtvrtletí.

 • Sledování obratu a počtu odběrů.

 • Nákup zboží v průběhu roku a vývoj nákupní ceny.

 • Vývoj prodeje zvolené komodity.

Možnosti dalších voleb

 • uživatelsky definované položky grafu a kritéria řazení
 • přístupová práva, hesla
 • typy grafů — sloupce, koláče, čárové a kombinované grafy, 2 a 3-rozměrné (vedle sebe nebo za sebou)
 • kumulované nápočty
 • měsíční, týdenní, čtvrtletní aj. plány — pro skupiny, výrobky, odběratele, střediska
 • trendová úsečka
 • limity grafu od - do
 • více typů měrných jednotek
 • členění dle středisek, dle rozvozových tras, dle typů faktur
 • mapa České republiky, Slovenska, Evropy
 • nástroje na úpravu standardních map
 • obrazovkový prohlížeč a generátor sestav
 • kritéria regionů — váhy (počty obyvatel)
 • tisk adres na samolepky
 • sledování objednávek a jejich porovnání s plánem a jejich skutečným vykrytím
 • sledování a vyhodnocování různých nákladů (výrobní náklady, režie, …)
 • jazykové verze s možností snadného přepínání jazyků kdekoli v programu
 • uživatelská správa přečíslování výrobků
 
 
Skil, spol. s r.o.,
Vítězství 293/27
783 51 Olomouc-Droždín 
Tel.: (+420) 585 383 564
skil@skil.cz 

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy