CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

CRM systémy

CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

 
Nabízená řešení

 Společnost Skil, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti informačních technologií. Těžiště činnosti společnosti Skil bylo od počátku položeno do oblasti informačních systémů, CRM, jejich projekce, programování, implementace a podpory ve smyslu poskytování systémových služeb a hardware. Společnost Skil implementovala systém v řadě podniků a organizací různého zaměření a to jak v podnicích obchodních a distribučních tak v podnicích výrobních. Skil disponuje dostatečným počtem specialistů s dlouholetou praxí, kteří jsou schopni rychlé orientace v různorodé problematice. 
   
 Společným znakem našich zákazníků je potřeba nalezení řešení, které by se zcela přizpůsobilo jejich požadavkům a rostlo společně s jejich firmou. Námi nabízená řešení této podmínce plně vyhovují a nabízíme je počínaje vstupní analýzou přes implementaci systému až po trvalou a cenově efektivní podporu rutinního chodu celého systému pomocí prostředků vzdáleného přístupu.

   Veškerá nabízená řešení jsou poskytována na míru potřebám zákazníků.

Standardně nabízíme tyto služby:

 • Analýza
 • Instalace
 • Převod dat z původního systému
 • Školení
 • Implementace
 • Konzultace
 • Úpravy systému dle potřeb klienta (customizace)
 • Parametrizace
 • Vzdálenou podporu prostřednictvím internetu (terminálových služeb)
 • Hotline
 • Rozvoj systému

Pro bližší informace využijte prosím náš kontaktní formulář.

CRM systémy

   CRM (řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících a potenciálních zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

   V dnešní době marketingoví odborníci čím dál více hovoří o tom, že je třeba změnit orientaci z produktů na zákazníky. Koneckonců je to právě zákazník, kdo přináší peníze. Každá společnost se zabývá těmito problémy:

 • Udržení stávajících zákazníků
 • Porozumění zákazníkům
 • Schopnost jim naslouchat
 • Identifikace klíčových procesů
 • Zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů
 • Tvorba marketingové strategie k udržení stávajících zákazníků a získání zákazníků nových
 • Schopnost oslovit nové zákazníky

   Klíčem pro úspěšnou CRM iniciativu jsou správná a konzistentní data zákazníka přístupná on-line v celé IT infrastruktuře. Důležité je si uvědomit, že řešení CRM se dotýká prodeje, servisu i marketingu, a to při udržování spokojenosti zákazníka. Řízení vztahů se zákazníky je totiž strategie, která se orientuje na vybudování a podporu dlouhotrvajících vztahů se zákazníky.              

  

Webové aplikace

   Vytvoříme dle požadavku zákazníků nejrůznější webové aplikace, včetně případného jedno/obousměrného napojení na nejrůznější ERP systémy.
Aplikace mohou být nejrůznějšího druhu, z realizovaných věcí se jednalo např. o webový prodejní systém vč. vedení skladů, tvorby dokladů a pokladen, nejrůznější dashboardy pro manažery, optimalizace skladových zásob a mnoho dalších.


Manažerský systém APS Marketing
   APS Marketing je manažerský informační systém pro podporu rozhodování, zaměřený na komplexní analýzu prodeje a nákupu.

   Umožňuje uživatelským způsobem analyzovat údaje, pocházející z primárních informačních systémů (Prodej, Nákup, Finance, …). Výsledkem analýz jsou informace, které jsou z primárních údajů jinak obtížně zjistitelné - například bonita klienta, pozice firmy na trhu dle geografického rozložení, aj.

Mobilní řešení pro pracovníky v terénu
   SKIL mobilní řešení je určeno pro sběr objednávek v terénu, přímý ambulantní prodej z vozu, marketingové průzkumy, plánování tras a vytváření cestovních zpráv a různé kombinace těchto činností. Obchodní zástupci / řidiči mají k dispozici aktuální informace o produktech, cenících, aktuálním stavu skladu, množstevních a časových slevách pro zákazníka, zákaznících, platební morálce zákazníků, historických prodejích, marketingových aktivitách, objednávkách, reklamacích, příp. o platbách v hotovosti při ambulantním prodeji.
   Mohou plánovat trasy a cestovní zprávy, zápisy z jednání atd. Na základě těchto informací je schopen přímo vytvořit v mobilním zařízení objednávku a přenést ji do firemního ERP systému. Centrála má k dispozici přímo v ERP systému okamžitý přehled o aktivitách obchodního zástupce / řidiče.   
 
 
Skil, spol. s r.o.,
Vítězství 293/27
783 51 Olomouc-Droždín 
Tel.: (+420) 585 383 564, (+420) 585 383 565
skil@skil.cz 

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy