CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

CRM systémy

CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

 
SKIL Projekt - aplikace pro řízení životního cyklu projektů

Aplikace SKIL PROJEKT je speciálně vyvinutá aplikace pro evidenci a řízení projektů nejen pro stavební firmy.

Řízení projektů představuje způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Stručně můžeme řízení projektů charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování významných změn.

Typické využítí aplikace lze demonstrovat na následujícím případu:

 • Firma získá potenciální zakázku, na kterou se koná výběrové řízení
 • V tomto okamžiku je zapotřebí rychle:
  • získat informace o zákazníkovi
  • shromáždit informace o jeho požadavcích
  • vytvořit zadání pro zaměstnance a subdodavatele
  • zaslat poptávku subdodavatelům (klidně formou dalšího výběrového řízení)
  • získat nabídky od subdodavatelů a vybrat nejvýhodnější nabídku
  • doladit nabídku od subdodavtatele formou změnového řízení (verzování nabídek)
  • zaslat finální nabídku zákazníkovi

Naše aplikace umožňuje jednoduchým způsobem spravovat veškeré aktivity spojené s projektem.

Aplikace SKIL PROJEKT obsahuje následující moduly:

 • Přehled - přehledová záložka, kde jsou přehledně zobrazeny všechny projekty (na které má uživatel právo). Dle důležitosti a termínu projektu jsou jednotlivé řádky zvýrazněny, např. týden před odevzdáním červeně. Současně je na této záložce přehled, v jaké fázi se daný projekt nachází, kdy se má opětovně kontaktovat zákazník a informace o hodnotě zakázky (plán vs. skutečnost).

 • Hlavička projektu - Obsahuje obecné informace o projektu. Informace, které služby projekt obsahuje, kolik poptávek subdodavatelům bylo posláno, kolik se jich vrátilo formou nabídky, temín, do kterého měli dodavatelé nabídku zaslat atd.

 • CRM - seznam všech uskutečněných CRM aktivit. Kdy, kdo, kde a co řešil, volal, nabízel atd. Automatické připomenutí dalšího kontaktu, možnosti příloh. Firmám, které nemají vlastní CRM a uvažují o něm, nabízí tato aplikace nesmírnou výhodu, protože CRM obsahuje a tím nemusí investovat žádné prostředky navíc. U každé činnosti je možné nastavit možnost automatického upozornění na blížící se termín, které pak příslušným uživatelům přijde formou e-mailu. • Služby v projektu - seznam vybraných služeb projektu. Každý projekt obsahuej několik samostatných aktivit, které je nutné zpracovat (např. vyřešit financování, udělat tepelný audit, atd.). Samozřejmostí je možnost zadání poznámky k dané službě a editace termínů. Současně je zde možnost vkládat přílohy k jednotlivým službám, např. fotky stávající fasády, drážky pro elektroinstalaci atd. Je zde i možnost automatického propojení při vytváření poptávky s Wordem. Nic se nemusí přepisovat.

V rámci každé služby je možné oslovit několik subdodavatelů pro vypracování nabídky a věst přehledným způsobem CRM komunikaci s těmito subdodavateli.

 • Záložka finance - přehledným způsobem zobrazí finanční stránku projektu a sdružuje na jednom místě jak nákupní, tak i prodejní doklady k projektu.

Pro bližší informace využijte prosím náš kontaktní formulář.

 
 
Skil, spol. s r.o.,
Vítězství 293/27
783 51 Olomouc-Droždín 
Tel.: (+420) 585 383 564, (+420) 585 383 565
skil@skil.cz 

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy