CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

CRM systémy

CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

 
SKIL mobilní řešení pro sběr dat v terénu

České / slovenské uživatelské prostředí: Ano / Ano
Podporovaný operační systém: Windows Mobile 6.x, ANDROID

Společnost SKIL, spol. s r.o. se specializuje na vývoj mobilních řešení pro práci v terénu a sběr dat. Pro tvorbu našich řešení používáme nejmodernější komunikační a vývojové technologie. Naše řešení jsou modulární, mohou pracovat on-line i off-line, je možné je přizpůsobit na míru zákazníkovi a připojit na ERP systémy. Pro spojení se serverem jsou podporovány všechny komunikační prostředky jako UTF, LAN, WiFi, GPRS. Aplikace podporují operační systémy pro mobilní zařízení Windows Mobile 6.x a vyšší a v dnešní době stále oblíbenější ANDROID.

 

SKIL mobilní řešení je určeno pro sběr objednávek v terénu, přímý ambulantní prodej z vozu, marketingové průzkumy, plánování tras a vytváření cestovních zpráv a různé kombinace těchto činností. Obchodní zástupci / řidiči mají k dispozici aktuální informace o produktech, cenících, aktuálním stavu skladu, množstevních a časových slevách pro zákazníka, zákaznících, platební morálce zákazníků, historických prodejích, marketingových aktivitách, objednávkách, reklamacích, příp. o platbách v hotovosti při ambulantním prodeji. Mohou plánovat trasy a cestovní zprávy, zápisy z jednání atd. Na základě těchto informací je schopen přímo vytvořit v mobilním zařízení objednávku a přenést ji do firemního ERP systému. Centrála má k dispozici přímo v ERP systému okamžitý přehled o aktivitách obchodního zástupce / řidiče.   

Pro bližší informace využijte prosím náš kontaktní formulář.

Popis řešení

Prodejci, řidiči, obchodní zástupci a další pracovníci, kteří zajišťují dodání zboží zákazníkům tráví většinu času na cestách mimo firmu bez přímého přístupu k počítači a k datům centrálního informačního systému (ERP) firmy. Přesto právě tito pracovníci potřebují pro svoji práci celou řadu informací o výrobcích a zákaznících se kterými právě jednají. Pokud má pracovník v terénu dostatek informací o aktuálních nabídkách, cenách, slevách, platební morálce zákazníka, co a za kolik prodal u zákazníka v minulosti atd., má toto vliv na dosahování lepších výsledků při prodeji a tím samozřejmě odpadá složité "ruční" přepisování objednávek do centrálního ERP systému.

Zároveň celá řada dat právě u zákazníka vzniká. Zaznamenání těchto dat přímo na místě u zákazníka v elektronické formě zajistí aktuálnost, správnost a rychlé předání dat do centrálního informačního systému k dalšímu zpracování a využití. Zvýší se rovněž rychlost a pružnost administrativního odbavení zákazníka přímo na prodejně a podstatně se omezí možnost vzniku administrativních chyb. V centrále je pak ušetřeno mnoho práce a času spojeného s nutností pořizovat dodací listy (popř. faktury), provádět opravy dodaného množství, vyřizování reklamací, vystavování dobropisů spojeného s jejich potvrzováním, kontrolou vybrané hotovosti od zákazníka apod.

Tímto se podstatně zvýší produktivita práce obchodního oddělení, ale i úroveň prodeje a spokojenost zákazníka s poskytovanými službami.

Pro využití popsaného systému je nutno vybavit pracovníky v terénu příslušným mobilním zařízením, které umožňuje data pořizovat, ale i poskytovat informace prodejci a následně dalším pracovníkům (jakékoli mobilní zařízení vč. chytrých telefonů s OS Windows Mobile 6.x, ANDROID a vyšší).

Tvorba objednávky ve čtyřech jednoduchých krocích:Některá mobilní zařízení disponují i čtečkou čárového kódu – potom není nutné vyhledávat / filtrovat položky ze seznamu, ale je možné i jejich přímé načtení pomocí čárového kódu.

 
 
Skil, spol. s r.o.,
Vítězství 293/27
783 51 Olomouc-Droždín 
Tel.: (+420) 585 383 564, (+420) 585 383 565
skil@skil.cz 

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy