CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

CRM systémy

CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

CRM, webové aplikace, asp.net, programování na zakázku, APS Marketing

 
CRM systémy

    CRM (řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících a potenciálních zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

   V dnešní době marketingoví odborníci čím dál více hovoří o tom, že je třeba změnit orientaci z produktů na zákazníky. Koneckonců je to právě zákazník, kdo přináší peníze. Každá společnost se zabývá těmito problémy:

 • Udržení stávajících zákazníků
 • Porozumění zákazníkům
 • Schopnost jim naslouchat
 • Identifikace klíčových procesů
 • Zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů
 • Tvorba marketingové strategie k udržení stávajících zákazníků a získání zákazníků nových
 • Schopnost oslovit nové zákazníky

   Klíčem pro úspěšnou CRM iniciativu jsou správná a konzistentní data zákazníka přístupná on-line v celé IT infrastruktuře. Důležité je si uvědomit, že řešení CRM se dotýká prodeje, servisu i marketingu, a to při udržování spokojenosti zákazníka. Řízení vztahů se zákazníky je totiž strategie, která se orientuje na vybudování a podporu dlouhotrvajících vztahů se zákazníky.  

   CRM systém vytváříme vždy zákazníkovi na míru na základě jeho požadavků, tj. snažíme se o co možná nejmenší nutnost vyplňování a zobrazování věcí, které zákazník nepotřebuje - výsledkem je naprosto jednoduché řešení bez zbytečného obsahu.


Realizovali jsme například následující moduly:

 • Zákazníci – obsahuje veškerou agendu spojenou se zákazníky a potenciálními zákazníky (návštěvy, schůzky, telefonáty, úkoly, dokumenty a další). Modul může pracovat nejen s existujícími zákazníky společnosti (napojení na ERP), ale umí také pracovat s potenciálními zákazníky získanými např. z různých veřejných zdrojů nebo databází nabízenými třetími firmami. Může obsahovat i modul pro tvorbu nabídek a objednávek.
 • Dodavatelé – obsahuje veškerou agendu spojenou s dodavateli, příp. potenciálními dodavateli (návštěvy, schůzky, telefonáty, úkoly, dokumenty a další).
 • Projekty – je možnost napojení veškerých činností nejen k zákazníkovi nebo dodavateli, ale také ke konkrétnímu projektu, který má nějaký životní cyklus a workflow.
 • Zboží – seznam a informace o nabízeném sortimentu (např. včetně technických manuálů, obrázků zboží a dalších).
 • Přehledy – souhrnný modul obsahující na jednom místě v přehledné formě činnost jednotlivých obchodních zástupců. • Plán návštěv – plánování návštěv pro jednotlivé obchodní zástupce po regionech, opakující se návštěvy podle přesně definovaného kalendáře nebo váze konkrétního zákazníka.
 • Kalendáře – modul pro přehledné zobrazení nesplněných úkolů s možností delegování a vytváření nových úkolů na jiné osoby v rámci organizace ve formě kalendáře, který je možné synchronizovat se sdíleným serverovým kalendářem (např. pro Outlook).
 • Dovolená – modul pro žádosti a schvalování dovolené a nepřítomnosti ve firmě.
 • Kampaně – marketingové kampaně s možností vytváření hromadných emailů včetně html editoru.
 • Vyhodnocení – Plány – možnost vytváření plánů a jejich sledování v návaznosti na skutečné hodnoty.
 • Vyhodnocení – Statistiky – statistické zobrazení prodejů.
 • Uživatelé – seznam uživatelů, přístupová práva, změna hesel a další.
 • Dokumenty – souborový manager pro přístup k souborům v centrálním firemním úložišti včetně možnosti definování práv k jednotlivým adresářům (čtení, zápis, změna, ...)
 • Sloučení zákazníků – v případě, že uživatel má přístup jen ke svým zákazníkům, může dojít k situaci, že jeden záznam vytvoří současně 2 uživatelé a pak je možnost veškerou aktivitu provedenou na více záznamech sloučit do jednoho.
 • Nabídky – možnost vytváření nabídek pro konkrétního zákazníka. V tomto případě, pokud se jedná o existujícího zákazníka v ERP systému, přebíráme konkrétní cenotvorbu a vzhled výsledné nabídky (design) z ERP systému. V případě potenciálního zákazníka, který není v centrálním ERP systému, se většinou využívá nějaký univerzální ceník.
 • Objednávky – možnost vytváření objednávek pro konkrétního zákazníka. V tomto případě, pokud se jedná o existujícího zákazníka v ERP systému, přebíráme konkrétní cenotvorbu a vzhled výsledné nabídky (design) z ERP systému. V případě potenciálního zákazníka, který není v centrálním ERP systému, se většinou využívá nějaký univerzální ceník. V případě vytvoření objednávky na potenciálního zákazníka může dojít i k založení zákzaníka do ERP systému automaticky, nebo na vyžádání obsluhy.
 • a mnoho dalších

   
 
Současně není problém CRM řešení vytvořit jak pro webové prohlížeče, tak i jako desktopovou aplikaci s možností on-line/off-line komunikace stejně jako nativní aplikaci pro Android zařízení.

Přínosy pro firmu

Zavedením CRM systému získáte komplexní přehled o činnostech jednotlivých zaměstanců.
 • získat úplný přehled o podniku pomocí jednoho přesného zdroje pro všechna kritická aktuální podniková data.
 • poskytnout podnikovým uživatelům okamžitý přístup k informacím, které potřebují k odvádění kvalitní práce.
 • rozšiřovat podnik a zákaznickou základnu pomocí webových funkcí z oblasti CRM a e-commerce.
 • kompletní přehled o zákaznících v prodeji, distribuci a financích pomáhá nalézt nové způsoby, kterými můžete zákazníkům sloužit rychleji a lépe.
 • převzít aktivní kontrolu nad podnikem pomocí automatických upozornění, pracovních postupů a možnosti reagovat na důležité události v podniku a potřeby zákazníků. Zbavte se časově náročných a neefektivních preventivních kontrol.
 • zjednodušit provoz integrací klíčových podnikových procesů, například z oblasti prodeje, nákupu, skladu a financí, čímž budou eliminovány duplicitní záznamy a chyby..

V případě zájmu neváhejte nás požádat o nezávaznou prezentaci.
   Bližší popis CRM   

Pro bližší informace využijte prosím náš kontaktní formulář.

 
 
Skil, spol. s r.o.,
Vítězství 293/27
783 51 Olomouc-Droždín 
Tel.: (+420) 585 383 564, (+420) 585 383 565
skil@skil.cz 

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy