SAP, SAP Business One, Microsoft Dynamics NAV, APS Marketing

Komplexní informační systémy

SAP, SAP Business One, Microsoft Dynamics NAV, APS Marketing

SAP, SAP Business One, Microsoft Dynamics NAV, APS Marketing

 
O firmě

 Společnost Skil, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti informačních technologií. Těžiště činnosti společnosti Skil bylo od počátku položeno do oblasti informačních systémů, jejich projekce, programování, implementace a podpory ve smyslu poskytování systémových služeb a hardware. Společnost Skil implementovala informační systém v řadě podniků a organizací různého zaměření a to jak v podnicích obchodních a distribučních tak v podnicích výrobních. Skil disponuje dostatečným počtem specialistů s dlouholetou praxí, kteří jsou schopni rychlé orientace v různorodé problematice. 
   
 Samozřejmostí v dnešní době je implementace "na klíč" dle požadavků zákazníka včetně možnosti dodávky hardware a příslušných licencí.

 V současné době nabízíme komplexní řešení firemního informačního systému na bázi produktu Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision), SAP Business ONE pro malé a střední firmy a řešení marketingového informačního systému na bázi produktu APS Marketing.

   V oblasti firemních informačních systémů společnost Skil akceptovala světový trend, vědoma si toho, že v průběhu následujících let pouze několik dodavatelů standardního software bude schopno financovat vysoké náklady na vývoj a údržbu. Spolu s trendem internacionalizace a ostrým poklesem počtu dodavatelů je při vývoji software stále běžnější využívání standardních softwarových komponent. Vzrůstající náklady na vývoj a výzkum spolu s investicemi na podporu mezinárodní distribuční sítě orientují trh směrem k velkovýrobě software, jejímž výsledkem je zvýšení výkonu a produktivity. S přihlédnutím k těmto trendům se společnost certifikovala jako Microsoft Certified Partner s oprávněním implementovat řešení na bázi produktu Microsoft Dynamics NAV a SAP Business Partner s oprávněním implementovat řešení informačního systému SAP Business One. Společnost Skil je rovněž oprávněna a certifikována k implementaci přídavných modulů (zejména výrobních). Společnost Skil má k dispozici všechny technické prostředky pro nastavení, přizpůsobení a úpravy tohoto standardního softwarového produktu, stejně jako má dostatek certifikovaných a odborně zdatných pracovníků pro implementační a následné servisní práce.

   V oblasti marketingových informačních systémů stavíme na vlastním produktu, který je distribuován pod obchodním názvem APS Marketing. Jeho flexibilita, rozsáhlá funkčnost spojená se snadným ovládáním si získala mnoho příznivců.

 Společným znakem našich zákazníků je potřeba nalezení řešení, které by se zcela přizpůsobilo jejich požadavkům a rostlo společně s jejich firmou. Námi nabízená řešení této podmínce plně vyhovují a nabízíme je počínaje vstupní analýzou přes implementaci systému až po trvalou a cenově efektivní podporu rutinního chodu celého systému pomocí prostředků vzdáleného přístupu.

   Veškerá nabízená řešení jsou poskytována na míru potřebám zákazníků.

Standardně nabízíme tyto služby:

 • Analýza
 • Instalace
 • Převod dat z původního systému
 • Školení
 • Implementace
 • Konzultace
 • Úpravy systému dle potřeb klienta (customizace)
 • Parametrizace
 • Vzdálenou podporu prostřednictvím internetu (terminálových služeb)
 • Hotline
 • Legislativní garanci
 • Rozvoj systému
 
 
Skil, spol. s r.o.,
Vítězství 293/27
783 51 Olomouc-Droždín 
Tel.: (+420) 585 383 564, (+420) 585 383 565
Fax: (+420) 585 383 566
skil@skil.cz 

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy

SAP, SAP Business One, Komplexní informační systémy